Der er forskel på viskosteten på de forskellige typer af Lely pattespray og derfor er der forskellige indstillinger til hver type af spray. De viste indstillinger for tryk og tid resulterer i den rigtige mængde af spray på hver patte.

Tryk justeres på robotten - tid justeres i T4C programmet på PC.